Giới thiệu

About-Us[1]

Công ty cổ phần WALL Việt Nam-tiền thân là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phương Đông được thành lập vào ngày 14 tháng 02 năm 2002 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng, trang trí nội ngoại thất các công trình, sản xuất, kinh doanh các chất phủ bề mặt. Với mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng xu thế phát triển chung, tháng 01 năm 2008, Công ty cổ phần WALL Việt Nam chính thức được thành lập với sự tham gia của

Xem thêm

Sản phẩm nổi bật